Svenska


I samband med Sarvsalö bybutik fanns ett hemtrevligt café,. Cafe´t och butiken stängdes 31.8.2016.